Vakıf nedir?

Vakıf, bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yarar­lanması için malını ya da parasını ya da mülkünün bağışlaya­rak oluşturmuş olduğu kuruluştur. Vakfın amacı; Hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir.

Vakıf örnekleri

1- tema Vakfı

2- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

3- Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakıfların amaçları nelerdir ?

Vakıfların kuruluş amaçları toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadır.

Vakıfların genel amaçları içinde ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda olmaları onları desteklemek, güçlendirmek ve onların sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek vardır.

Vakıflar bir yandan doğrudan doğruya komu hizmetleri yaparlarken diğer yandan da bir kısım ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ekonomik ve mali yardımlarda bulunmaktadırlar.

Ayrıca Vakıfbank sermayesinin büyük bir bölümü vakıflara ait bir banka olarak Türkiye'de ve Dünya'da tek banka olma özelliğini taşımaktadır.

Vakıfların hizmetleri nelerdir ?

1- Dini hizmetler

2- Sağlık hizmetleri

3- Eğitim ve öğretim hizmetleri

4- Aş evi hizmetleri

5- Sosyal hizmetler

6- Sanat ve kültür hizmetleri

7- Para yardımı

8- Milli savunma hizmetleri

9- İktisadi hizmetler

10- Ulaştırma hizmeti

11- Spor hizmetleri

Vakıf haftası nedir?

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3 – 9 aralık tarihleri arasında “vakıf haftası” kutlanmaktadır.

Vakfın organları nelerdir ?

1- Zorunlu organlar: Mütevelli Heyeti, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu

2- İhtiyari organları: Danışma kurulu, Onur kurulu

Sözlükte vakıf ne anlama gelmektedir ?

1- Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para.

2- Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.

3- Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

Dış Bağlantılar

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Tema Vakfı

Mehmetçik Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Son eklenenler