Vakıf nedir?

Bazı kamu hizmetlerinin sürekli yapılabilmesi için şahıslar tarafından bırakılan mülk ve paradır. Sadaka da denir.

Böyle denmesinin sebebi, vakfedilen malın gelirinin Tanrı uğruna topluma verilmesidir. Vakıf fikri çok tanrılı çağlara kadar dayanan eski bir düşüncedir. Önce dini amaçlarla kurulmuş, sonradan toplumsal ve insancıl bir amaç güdülmüştür. İlk Çağlardaki vakıflardan sonra İslamiyet’te ilk vakıf, Hz. Muhammed tarafından kurulmuştur. Daha sonra Peygamber'in bir ayetine uyularak Müslümanların mallarını Tanrı buyruğuna uygun şekilde kullanmaları adet olmuştur.

Osmanlılara kadar kurulan devletlerde din ve devlet aynı olduğu için, vakıflar Kur'an hükümlerine göre yönetilmiştir. Osmanlılarda vakıflar daha da gelişmiş, bir Evkaf Nezareti kurulmuştu. Cumhuriyetin ilanından sonra bu nezaret kaldırılmış, «Umumi Evkaf Müdürlüğü» kurulmuştur. 1935 yılında çıkarılan yeni bir kanunla Türkiye'deki bütün vakıfların yönetimi «Vakıflar Umum Müdürlüğüne» verilmiştir. 1938'de çıkartılan yeni bir kanunla da vakıfların idaresine yeni esaslar getirilmiştir.

Buna göre vakıfları bu teşkilat yönetir, vakıfları korur ve imar eder, paralarını çoğaltır, mütevellileri seçer ve atar. Umum müdürlüğün illerde teşkilatı vardır. Vakıflar Umum Müdürlüğü doğrudan doğruya iyilik işlerine, ibadete ve diğer sosyal hizmetlere adanan vakıfları, milli amaçlara uygun şekilde yönetmekle görevlidir. Vakıflara gelir sağlayan kaynak suları da, «Vakıf Suları» diye anılır. Bunların baş! »çaları, «Büyük Elmalı», «Defneli», «Taşdelen», «Mütevelli» ve «Karakulak» tır.

Vakıf örnekleri

1. Tema Vakfı

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

3. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakıfların amaçları nelerdir ?

Vakıfların kuruluş amaçları toplumsal dayanışma ve yardımlaşmadır.

Vakıfların genel amaçları içinde ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda olmaları onları desteklemek, güçlendirmek ve onların sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek vardır.

Vakıflar bir yandan doğrudan doğruya komu hizmetleri yaparlarken diğer yandan da bir kısım ihtiyaç sahiplerine direkt olarak ekonomik ve mali yardımlarda bulunmaktadırlar.

Ayrıca Vakıfbank sermayesinin büyük bir bölümü vakıflara ait bir banka olarak Türkiye'de ve Dünya'da tek banka olma özelliğini taşımaktadır.

Vakıfların hizmetleri nelerdir ?

1. Dini hizmetler

2. Sağlık hizmetleri

3-.Eğitim ve öğretim hizmetleri

4. Aş evi hizmetleri

5. Sosyal hizmetler

6. Sanat ve kültür hizmetleri

7. Para yardımı

8. Milli savunma hizmetleri

9. İktisadi hizmetler

10. Ulaştırma hizmeti

11. Spor hizmetleri

Vakıf haftası nedir?

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3 – 9 aralık tarihleri arasında “vakıf haftası” kutlanmaktadır.

Vakfın organları nelerdir ?

Zorunlu organlar: Mütevelli Heyeti, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu

İhtiyari organları: Danışma kurulu, Onur kurulu

Sözlükte vakıf ne anlama gelmektedir ?

1. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk, para.

2. Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer.

3. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş.

Dış bağlantılar

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Tema Vakfı

Mehmetçik Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı

Türkiye Diyanet Vakfı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Son eklenenler

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç